Tại sao phải cúng cơm 49 ngày?

by seo.tk1992

Ở nước ta, sau khi người mất được 49 ngày sẽ có lễ cúng, người ta gọi đây là lễ chung thất. Việc con cháu tụng kinh niệm Phật cho người thân của mình trong vòng thời gian 49 ngày, đó là điều rất quý kính và trân trọng. Đây được xem là những lời từ kinh Phật dạy dỗ. Vậy các bạn có biết Tại sao phải cúng cơm 49 ngày? Nếu trong số các bạn ai chưa hiểu rõ được nguyên nhân lại có lễ cúng này thì hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi để biết thêm thông tin thú vị và bổ ích này nhé!

86c0c-gthua2b252822529_cata

Tại sao phải cúng cơm 49 ngày? 

Theo kinh Phật nói thì người mất sau khi được , tùy nghiệp mà học tạo ra trong lúc còn sống họ sẽ nhận được quả bào hay điềm lành, nếu làm nghiệp xấu sẽ bị đày xuống địa ngục, còn ngược lại nếu làm điều phước lành lúc còn sống sẽ được siêu thoát về nới cực lạc.Tùy chỗ tạo nghiệp thiện ác, mà thọ sanh qua các loài và các cảnh giới sai biệt trong vòng lục đạo luân hồi. Nhiều người lại cho rằng đây có ý nghiã như một lễ cầu siêu, tuy nhiên cầu siêu lại có ý nghĩa là cầu mong vượt qua cảnh giới tói tăm, qua đến cảnh giới tốt đẹp và an lành.Vì vậy, chúng ta cần phải cầu siêu thường xuyên để người mất mãi mãi thoát khỏi khổ đau chứ không phải trong phạm vi 49 ngày. Vì thế, sau 49 ngày, những thân nhân trong gia đình tiếp tục tụng kinh niệm Phật sẽ rất tốt cho người thân đã mất. Dù có cầu siêu hay không thì cũng nên tụng kinh để người mất nhanh chóng được về nơi cực lạc.

Xem dịch vụ : Chuyên nhận mua hàng trên amazon

ce1bb97-chay-virginia

Lễ cúng 49 ngày có ý nghĩa được Phật giáo tóm tắt như sau: : “…Vì Phật giáo cho rằng, không phải con người chết là hết. Sau khi xác thân này hư hoại thì thần thức tuỳ theo nghiệp báo mà tái sanh vào các cõi tương ứng với nghiệp nhân mà người kia đã gieo tạo, ngoại trừ các bậc đại giác như Đức Phật, các bậc Bồ-tát, các bậc A-la-hán đã cắt đứt dòng tham ái, đã thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi. Thế giới tình thức này không chỉ có cảnh giới con người, mà còn có các cảnh giới khác nữa, nếu tính từ dưới lên thì có: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la, nhân và thiên…

Như vậy, cúng 49 ngày thật sự có ý nghĩa chỉ đối với những người đã mất chưa quyết là được tái sanh về cảnh giới nào, hoặc đang trong trạng thái mê mê tỉnh tỉnh của thân trung ấm. Việc cúng cầu siêu như vậy có tác dụng nhắc nhở, gợi cho người quá vãng hướng tâm về các thiện sự đã làm hoặc thiết tha thực hiện những tư tưởng tốt đẹp, nhờ đó thần thức được tái sanh về cảnh giới tốt đẹp hơn.”

ngay-ram-thang-gieng-0303-03

Chúng ta cần làm lễ cầu siêu cho người đa mất trước 49 ngày thì mới mạnh, nói như thế thì không có nghĩa là sau 49 ngày làm sẽ không có ý nghiã gì, tất cả công đức sẽ được tích góp, sẽ giúp người đã khuất nhanh chóng siêu thoát, tìm được về nới an lành, cực lạc… Theo Phật giáo thì sau 49 ngày thì số phận người chết dường như đã được định đoạt, vì vậy, nếu làm được gì cho người thân bạn thì hãy làm thất nhiều trong vòng 49 ngày.

Qua đây, thì bạn đá biết được rằng tại sao phải cúng cơm 49 ngày Rồi phải không nào? Mong rằng bạn sẽ có những chuẩn bị lễ cúng cơm thật tốt, đúng nghi thức, giúp người thân mau chóng trở về với thiên đàng, theo chân Phật làm việc lành, sớm đầu thai thành người nhé!

Related Posts

Leave a Comment