Phụ nữ có hay vay tiền không

Nhận định trước đây thường cho rằng phụ nữ thường “ngại” vay tiền. Tuy nhiên, ngày nay nhận định này không còn đúng nữa. So với nam giới, phụ nữ thường có nhu cầu...